[2003] Pretty Girl Excretion School (1,43 Gb) SDDO-025

[2003] Pretty Girl Excretion School (1,43 Gb) SDDO-025

ID: SDDO-025 Release Date: July 19, 2003 Runtime: 120 min. Studio: SOD Create Label: SOFT ON DEMAND Languages: Japanese Actress(es): Momoko Tabata (Komachi Akita) (Kokomi) (Kokomi Akita), Junko Motojima, Sara Otokawa, Shinobu Kasagi, Sachika Uchiyama, Yuna